Preview Mode Links will not work in preview mode

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder

Aug 29, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 20. 

När du är gravid i vecka 20 så har normalt mer än hälften av graviditeten gått. Om barnet är en flicka så finns det redan runt 2 miljoner ägganlag i äggstockarna. Ditt barn växer...


Aug 29, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 19. 

Utvecklingen av fostret går i graviditetsvecka 19 fort och barnet har redan nu börjat få anlag till de permanenta tänderna under de redan klara mjölktänderna. Din ämnesomsättning har...