Preview Mode Links will not work in preview mode

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder

Oct 21, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 38. 

 

I graviditetsvecka 38 så är det bara finjusteringar i barnets utveckling som är kvar att utföra i detta kroppens mästerverk. I vecka 38 så är fullt möjligt att förlossningen sätter...


Oct 21, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 30. 

 

I vecka 37 är förlossningen nära och det är vanligt att du känner av förvärkar. Barnets lungor är nu mogna nog för att klara ett liv utanför livmodern. Barnet ska fortfarande växa...


Oct 21, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 36. 

När du är gravid i vecka 36 så har du säkert svårt att äta en normal portion mat. Ryggen värker, du känner dig trött och kroppen börjar bli väldigt tung. Ditt barn växer snabbt och...


Oct 16, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 35. 

Barnet fortsätter att snabbt öka i vikt under vecka 35. Den blivande modern har sannolikt on i ryggen eller bäckenet under den här perioden. Barnet har väldigt lite utrymme att röra sig...


Oct 16, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 30. 

 

Barnet är i graviditetsvecka 34 ungefär 45 centimeter långt mellan huvud och häl och väger drygt 2,1 kilo. Livmoderns mått är från blygdbenet till toppen ca 32 till 34 cm.

När du är...