Preview Mode Links will not work in preview mode

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder


Apr 9, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp under graviditeten. När du är gravid i vecka 1-3 vet du säkert inte ens om att du är gravid. 

Graviditetskalender vecka 1, 2 och 3 läses upp i samarbete med Babyhjälp.se