Preview Mode Links will not work in preview mode

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder


Apr 9, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 11. I graviditetsvecka 11 är barnet 41 millimeter och väger cirka 7-8 gram. Barnet rör sig nu mycket, vilket man via ett ultraljud kan se. Som gravid så dröjer det dock ett tag tills du själv känner av rörelserna. Snart kommer du in i en period då graviditetsbesvären tillfälligt kommer att avtal. 

Graviditetskalender vecka 11 läses upp i samarbete med Babyhjälp.se