Preview Mode Links will not work in preview mode

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder


May 21, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 17.

Barnet är nu runt 11-12 centimeter från huvud till stjärt och kan väga upp till 150 gram. Huvudet är nu stort i förhållande till kroppen men det ser nu allt mer proportionerligt ut. Är du omföderska så kan du nu  i graviditetsvecka 17 känna barnet röra sig. Är det ditt första barn så kan det dröja ytterligare någon vecka. 

Graviditetskalender vecka 17 läses upp i samarbete med Babyhjälp.se.