Preview Mode Links will not work in preview mode

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder


Apr 9, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 4. Det är fortfarande tidigt i graviditeten och barnet du bär på är endast två veckor gammalt. Barnet är nu mindre än 1 mm från huvud till stjärt. 

Graviditetskalender vecka 4 läses upp i samarbete med Babyhjälp.se