Preview Mode Links will not work in preview mode

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder


Apr 11, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 13. Alla organ är nu anlagda och har viss fungerande funktion. Det tar dock ett tag innan allt är redo för att klara av livet utanför mammans mage. Barnet är nu 11 veckor gammalt och är ungefär 65-78 millimeter långt från huvud till stjärt. Barnet väger i vecka 13 runt 60 gram.

Graviditetskalender vecka 13 läses upp i samarbete med Babyhjälp.se