Preview Mode Links will not work in preview mode

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder


Apr 11, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 14. Barnet kan när du är gravid i vecka 14 röra sig i vattnet och även göra sväljrörelser även om de sker reflexmässigt och inte viljemässigt. Hår har nu börjat växa på barnets huvud. Redan nu är barnet runt 80 millimeter från huvud till stjärt och väger runt 25 gram.

Graviditetskalender vecka 14 läses upp i samarbete med Babyhjälp.se