Preview Mode Links will not work in preview mode

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder


May 21, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 18. 

När du är gravid i vecka 18 är barnet egentligen 16 veckor gammalt. Barnet är nu 12,5-14 centimeter långt och väger knappt 200 gram. Barnets nervsystem utvecklas snabbt i denna vecka och nerverna i barnets hjärna har nu ytterligare specialiserats sig på funktioner som tjänar känsel, smak, lukt, syn och hörsel. 

Graviditetskalender vecka 18 läses upp i samarbete med Babyhjälp.se.