Preview Mode Links will not work in preview mode

Föräldrautbildning - för dig som är gravid eller nybliven förälder


Aug 29, 2019

Leg. barnmorska Therese Sok berättar i detta avsnitt om vad som händer med dig och din kropp när du är gravid i vecka 20. 

När du är gravid i vecka 20 så har normalt mer än hälften av graviditeten gått. Om barnet är en flicka så finns det redan runt 2 miljoner ägganlag i äggstockarna. Ditt barn växer fort, men det finns fortfarande gott om plats, vilket gör att barnet vrider sig och vänder sig som en riktig akrobat.

Barnet är när du är gravid i vecka 20 runt 16 centimeter från huvud till stjärt och väger runt 250-300 gram.